Lund City

Organisatör: Europa Direkt Lund med flertalet samarbetspartners.

EU-dagarna Lund/ EU Days Lund

EU-dagarna Lund är ett öppet forum för att främja dialog och erfarenhetsutbyte om aktuella EU-frågor och Europas framtid ur ett svenskt och internationellt perspektiv. Här möts beslutsfattare, näringsliv, akademi, EU-institutioner, [...]
Read more

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyheter och information för dig som driver verksamhet i stadskärnan eller på annat sätt är engagerad i utvecklingen av Lund City.
© 2024
Lund City. Alla rättigheter förbehållna.