Lund City

EU-dagarna Lund/ EU Days Lund

EU-dagarna Lund är ett öppet forum för att främja dialog och erfarenhetsutbyte om aktuella EU-frågor och Europas framtid ur ett svenskt och internationellt perspektiv. Här möts beslutsfattare, näringsliv, akademi, EU-institutioner, civilsamhället och allmänhet för nätverkande och kunskapsutbyte. Forumet lockar cirka 500 deltagare, både svenska och internationella, för att diskutera högaktuella framtidsfrågor. I år har forumet följande fokusområden: säkerhet och geopolitik, konkurrenskraft, ekonomi och klimat samt analyser av EU-valet och den nya kommissionens utmaningar framåt.

Att deltaga i EU-dagarna Lund är gratis, men kräver anmälan. Obs! Har du anmält dig men kan inte delta, se till att avregistrera dig innan den 10 September, annars debiteras du en avgift på 300 kr. 

Datum, Tider, Plats

Måndag 16 september 2024, kl 08:00

Om 64 dagar

Tisdag 17 september 2024, kl 08:00

Om 65 dagar
Visa fler tider...
  • Stadshallen
  • Lunds kommun, Lunds universitet, Europakommissionen, Europa Direkt Lund med flertalet samarbetspartners.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyheter och information för dig som driver verksamhet i stadskärnan eller på annat sätt är engagerad i utvecklingen av Lund City.
© 2024
Lund City. Alla rättigheter förbehållna.