Lund City

Om Lund Citysamverkan

Lund city är en öppen, hjärtlig och innovativ plats där hela världen tycker om att mötas.

Citysamverkan är en samverkansorganisation mellan tre parter: Handelsföreningen Lund, Fastighetsägarna Lund City och Lunds kommun, vars syfte är att stärka Lund City inom olika områden. Vårt arbete handlar om att samla aktörer kring ett långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete för en ännu mer levande och attraktiv stadskärna.

Lund är en öppen och innovativ plats med ett unikt utbud av restauranger, butiker och caféer, i en inramning av en historisk stadskärna, universitetet med ett rikt studentliv, fantastiska muséer och vacker arkitektur - en plats för hjärtliga möten mellan alla människor.
Handelsföreningen Lund

Samverkan och utveckling i hjärtat av Lund

Handelsföreningens målsättning är att öka Lunds attraktionskraft och bidra till utveckling och gemenskap. I vårt nätverk finns de flesta affärsidkarna i Lund City och vi arbetar för såväl enmansföretag som rikstäckande handelskedjor. Handelsföreningen främjar affärsverksamheten i Lund City och fungerar som ett nav mellan handlare, kommun, fastighetsägare och media. Genom Handelsföreningen får du som driver butik, restaurang, café eller serviceföretag det stöd och nätverk du behöver för att skapa en långsiktig, trygg och hållbar affärsverksamhet.

Fastighetsägarföreningen Lund City

X


Föreningens medlemmar innehar fastigheter i Lund City och arbetar gemensamt för utveckling av stadskärnan tillsammans med Lunds kommun, Handelsföreningen och övriga intressenter. Medlemmarna i föreningen samarbetar, bland mycket annat, kring platsutveckling och etableringar.
Lunds kommun

Vi samsas om stadskärnan!

Lunds kommun är en drivande och samordnade part för att utveckla Lunds stadskärna. När vi planerar staden vill vi i så hög grad som möjligt samverka med andra aktörer, både privata och offentliga, för att hjälpas åt att skapa en hållbar, attraktiv och levande stad för alla.
Stadskärnan är till för alla Lundabor, Lundensare och besökare. Vi strävar efter en mångfald av mötesplatser i olika skala – både inne och ute, kommersiella och gratis.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyheter och information för dig som driver verksamhet i stadskärnan eller på annat sätt är engagerad i utvecklingen av Lund City.
© 2024
Lund City. Alla rättigheter förbehållna.