Lund City

Panduro Hobby

Panduro erbjuder artiklar som utvecklar både barns och vuxnas kreativitet genom inspiration och idéer. Våra produkters kvalitet, vårt sociala ansvar och vårt miljöarbete ska göra att alla kunder, medarbetare, leverantörer och andra intressenter känner förtroende för oss. Panduro föddes ur ren skaparglädje när spanskättade Carlo Panduro började tillverka souvenirer och smycken i efterkrigstidens Danmark. Hans son Jörgen anslöt sig snart till familjeverksamheten och började sälja materiel till den offentliga sektorn. Vi har funnits i Lund sedan 2009. Sedan dess har vi servat Lund med omnejd med materiel, tips och inspiration. Sedan några år tillbaka erbjuder vi även kalas och workshops. Vi har både en del färdiga koncept, men kan även erbjuda er kunder en workshop skräddarsydd just för er!

Allt vi gör på Panduro bygger på glädjen du känner när du skapar något med dina händer. Inte för att du måste, utan för att du helt enkelt inte kan låta bli. När du skapar berättar du vem du är, samtidigt som du utmanar din kreativitet. Skapandet talar till både hjärta och hjärna och får oss alla att må bra, oavsett om vi är entusiastiska amatörer eller fullblodsproffs, om vi skapar ensamma eller tillsammans med andra.

Vi erbjuder ett heltäckande sortiment som innehåller allt för dig som vill skapa med händerna. Det består av 19 500 (Kreatima 8 500) artiklar där ungefär en fjärdedel förnyas årligen. Till skillnad från många av våra konkurrenter har vi egen produktutveckling. Denna sker på vårt huvudkontor i Malmö, där vi tar fram materialsatser med tillhörande, utförliga instruktioner.

Vi har produkter för inredning, pappershobby, bakning, textildekoration, handarbete, barnpyssel och konst, för att bara nämna några områden. En stor del av produkterna tillhör vårt eget varumärke Panduro Design, medan andra tas fram i nära samarbete med externa formgivare och i en konstruktiv dialog med våra kreativa ambassadörer från hela Norden.

Everything we do at Panduro is based on the joy you feel when you create something with your hands. Not because you have to, but because you just can't help it. When you create, you tell who you are, while challenging your creativity. Creation speaks to both heart and brain and makes us all feel good, whether we are enthusiastic amateurs or full-blooded professionals, whether we create alone or together with others.

We offer a comprehensive range that contains everything for those of you who want to create with your own hands. It consists of 19,500 (Kreatima 8,500) articles of which approximately a quarter are renewed annually. Unlike many of our competitors, we have our own product development. This takes place at our head office in Malmö, where we produce material kits with associated, detailed instructions.

We have products for interior design, papercraft, baking, textile decoration, needlework, children's crafts and art, to name just a few areas. A large part of the products belong to our own brand Panduro Design, while others are developed in close collaboration with external designers and in a constructive dialogue with our creative ambassadors from all over the Nordics.

Lilla Fiskaregatan 3
222 22
Lund
Tel: 046-125660

Öppettider

Måndag till Fredag 10:00
- 19:00
Lördag 10:00
- 16:00
studentrabatt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyheter och information för dig som driver verksamhet i stadskärnan eller på annat sätt är engagerad i utvecklingen av Lund City.
© 2024
Lund City. Alla rättigheter förbehållna.