Lund City

New Delhi Tandoor

New Delhi Tandoor

Bantorget 5A
222 29 Lund
Tel: 046-152561

Öppettider

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyheter och information för dig som driver verksamhet i stadskärnan eller på annat sätt är engagerad i utvecklingen av Lund City.
© 2024
Lund City. Alla rättigheter förbehållna.