Lund City

Organisatör: Zonta i Lund

FN:s 16 dagar mot våld i nära relationer

Lunds Konsthall 25 november 2023 kl 13-00-16.00 13.00 Ett globalt perspektiv på våld mot kvinnor och flickor: Milstolpar och utmaningar. Carolyn Hannan Docent vid Lunds universitet, f.d. jämställdhetsrådgivare på Sida i [...]
Read more

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyheter och information för dig som driver verksamhet i stadskärnan eller på annat sätt är engagerad i utvecklingen av Lund City.
© 2024
Lund City. Alla rättigheter förbehållna.