Lund City

FN:s 16 dagar mot våld i nära relationer

Lunds Konsthall 25 november 2023 kl 13-00-16.00

13.00 Ett globalt perspektiv på våld mot kvinnor och flickor: Milstolpar och utmaningar.

Carolyn Hannan

Docent vid Lunds universitet, f.d. jämställdhetsrådgivare på Sida i Stockholm och f.d. chef för FN:s jämställdhetsavdelning i New York.

14.15 Mäns våld mot kvinnor – ett olösligt samhällsproblem? Jämställdhetspolitik och våld.

Inger Lövkrona

Professor emerita i etnologi, Lunds universitet

15.00 Att jobba förebyggande med våld i nära relation – nationellt och lokalt.

My Lilja

Docent i kriminologi, Malmös universitet

15.30 – 16.00 Diskussion

Datum, Tider, Plats

Visa fler tider...
  • Lunds konsthall
  • Zonta i Lund

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyheter och information för dig som driver verksamhet i stadskärnan eller på annat sätt är engagerad i utvecklingen av Lund City.
© 2024
Lund City. Alla rättigheter förbehållna.