Lund City

Organisatör: Ung i Lund

Sunburn i Stadsparken

Sunburn är sommarens stora ungdomssatsning där alla våra mötesplatser för unga flyttar ut sin verksamhet till Stadsparken. Tre containrar utgör själva kärnan för Sunburns ungdomsområde. Här erbjuder vi aktiviteter, skapande–verksamhet, [...]
Read more

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyheter och information för dig som driver verksamhet i stadskärnan eller på annat sätt är engagerad i utvecklingen av Lund City.
© 2024
Lund City. Alla rättigheter förbehållna.