Lund City

Organisatör: The Loop by Vectura

Get in The Loop Talk: Jonas Birgersson

Jonas Birgersson is guest speaker for Project Energy Society at Get in The Loop by Vectura at Stadshallen, September 22nd at 08h30! The price of renewable energy is steadily going [...]
Read more

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyheter och information för dig som driver verksamhet i stadskärnan eller på annat sätt är engagerad i utvecklingen av Lund City.
© 2024
Lund City. Alla rättigheter förbehållna.