Lund City

Organisatör: Europa Direkt Lund

An Evening with the EU

In the upcoming 2024 European Parliament elections, an important direction for future European Union politics will be determined. Including and engaging the wider public on EU matters is essential when [...]
Read more

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyheter och information för dig som driver verksamhet i stadskärnan eller på annat sätt är engagerad i utvecklingen av Lund City.
© 2024
Lund City. Alla rättigheter förbehållna.