Lund City

Tryck! skapande workshop

Prova på enkla trycktekniker och skapa en personlig tavla!

Monotypi är en konstgrafisk tryckteknik där varje tryckbild är unik. Tekniken är speciell, man vet aldrig hur det ska bli innan man börjar. Man behöver inga förkunskaper och det är enkelt att sätta igång.

Workshopsledare Lone Bach Borius och Liga Lagzdina är en kreativ dansk-lettisk duo som leder skapande workshops för alla åldrar.
Vi bjuder på enklare fika.
Målgrupp: 10 – 15 år, anmälan via Simple Signup

Med stöd av Lunds Kommun

Datum, Tider, Plats

Visa fler tider...
  • Stenkrossen
  • Medvind

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyheter och information för dig som driver verksamhet i stadskärnan eller på annat sätt är engagerad i utvecklingen av Lund City.
© 2024
Lund City. Alla rättigheter förbehållna.