Lund City

The size of breathing Carla Zaccagnini

Vi på Krognoshuset har glädjen att för första gången få ställa ut konstnären Carla Zaccagnini i hennes separatutställning ”The size of breathing”.

Genom ett antal delvis nyproducerade och platsspecifika verk, bland annat teckning, akvarell och videoverk bjuder konstnären in betraktaren att reflektera över det ogripbara och hur vi återberättar för varandra och reflekterar över minnen, uppfattningar och tidens gång.

Det som är undflyende och svåröversatt, det som tolkas och materialiseras, är ständigt återkommande i Zaccagninis konstnärskap. När besökarna vandrar genom utställningen kommer de att stöta på ett mångsidig urval av konstverk som utmanar konventionella uppfattningar om perception och verklighet. Varje verk, från abstrakta symboler till levande skildringar av vardagslivet, erbjuder ett unikt perspektiv på det mänskliga tillståndet och de otaliga sätt på vilka vi navigerar i världen omkring oss.

Om konstnären:
Carla Zaccagnini (f.1973) i Buenos Aires, Argentina. Bor för närvarande i Malmö.

Utbildning:
Kandidatexamen i konst, Fundação Armando Alvares Penteado, São Paulo, Brasilien, 1995.
Master i Visuell Poetik, Universidade de São Paulo, Brasilien, 2004.

Konstnärlig praktik:
Carla Zaccagnini är en mångsidig konstnär, kurator och kritiker, vars arbete karakteriseras av ett konceptuellt driven holistiskt tillvägagångssätt. Hennes praktik omfattar teckning, installation, performance, text, video och utställningskurering. Zaccagninis utforskning av teoretiska frågor genom konstnärlig praktik påverkades av hennes mentor, konstnären Nelson Leirner.

För mer info

Bild: Carla Zaccagnini, The Size of Breathing, 2024

Krognoshuset drivs med stöd av Lunds Kommun och Kulturrådet

Om tillgänglighet se hemsida 

Datum, Tider, Plats

Visa fler tider...
  • Krognoshuset
  • Konstföreningen Aura

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyheter och information för dig som driver verksamhet i stadskärnan eller på annat sätt är engagerad i utvecklingen av Lund City.
© 2024
Lund City. Alla rättigheter förbehållna.