Lund City

Tänkandets odyssé

Tänkandets odyssé. Tidigmodern idéhistoria 1350–1600.

Erland Sellberg, professor emeritus i idéhistoria vid Stockholms universitet, föreläser kring sin bok Tänkandets odyssé. Tidigmodern idéhistoria 1350–1600 (2023).

Under perioden 1350–1600 upplevde Europa en dramatisk brytningstid då synen på människan och världen förändrades. Renässanshumanisterna omstöpte kultur, konst och politik, och de europeiska upptäcktsresorna vidgade både rummet och tanken. Med krutet och navigationskonsten lades grunden för européernas världsdominans, men också för kommande europeiska storkrig. Slutligen sprängde reformationen och boktryckarkonsten den enade kristenheten, och släppte lös de ”farliga” idéer som småningom skulle mynna ut i upplysning och en modern naturvetenskap.

Arrangeras i samarbete med Nordic Academic Press.
Fri entré, ingen föranmälan.

Datum, Tider, Plats

Visa fler tider...
  • Lunds stadsbibliotek
  • Lunds stadsbibliotek

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyheter och information för dig som driver verksamhet i stadskärnan eller på annat sätt är engagerad i utvecklingen av Lund City.
© 2024
Lund City. Alla rättigheter förbehållna.