Lund City

Takten måste snabbas upp

Visst byggs det en hel del sol- och vindkraft, och många skaffar elbil och handlar mer second hand. Men omställningen går ändå för långsamt. Naturskyddsföreningens nya ordförande Beatrice Rindevall talar om hur vi kan öka takten i omställningen, och få både politiker och allmänhet att gå från ord till handling när det gäller att rädda klimatet och den biologiska mångfalden. Arrangeras i samarbete med Lunds Naturskyddsförening och Lunds universitets Hållbarhetsforum. En del av Miljöföreläsningsserien. Fri entré, ingen föranmälan.

Datum, Tider, Plats

Visa fler tider...
  • Stadsbiblioteket, S:t Petri Kyrkogata 6, 222 21 n222 21 Lund, Sweden
  • Lunds stadsbibliotek

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyheter och information för dig som driver verksamhet i stadskärnan eller på annat sätt är engagerad i utvecklingen av Lund City.
© 2024
Lund City. Alla rättigheter förbehållna.