Lund City

Studenterna under pandemin

Blev studenterna mer ensamma under pandemin? Utbildningens kvalitet är viktig, men minst lika viktiga är de människor man lär känna under studierna. Vad gjorde distansundervisningen under pandemin för studenternas nätverkande? Hur mycket svårare blev det för studenterna under pandemin att lära känna andra studenter jämfört med innan? Och var det svårare för vissa grupper? Genom att använda en longitudinell studie som följde studenter på ekonomutbildningar som började studera före och under pandemin blev det möjligt att få ett svar på dessa frågor. 

Föreläsare är Nils Gustafsson, forskare vid Institutionen för strategisk kommunikation. 

Arrangeras i samarbete med Lunds universitet och Crafoordska stiftelsen.

Datum, Tider, Plats

Visa fler tider...
  • Lunds stadsbibliotek
  • Lunds stadsbibliotek

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyheter och information för dig som driver verksamhet i stadskärnan eller på annat sätt är engagerad i utvecklingen av Lund City.
© 2024
Lund City. Alla rättigheter förbehållna.