Lund City

Städernas nyttiga grönska

De flesta uppskattar parker och annan grönska i städerna. Men växtligheten kan också hjälpa till att hantera utmaningar som översvämningar, värmeböljor, luftföroreningar och buller. Åsa Ode Sang är professor i urban vegetationsutformning vid Sveriges lantbruksuniversitet och arbetar bland annat med experiment där man provar olika utformning av grönska och vad de betyder för ekosystemtjänsterna och för människors trivsel. Arrangeras i samarbete med Lunds Naturskyddsförening och Lunds universitets Hållbarhetsforum. En del av Miljöföreläsningsserien. Fri entré, ingen föranmälan.

Datum, Tider, Plats

Visa fler tider...
  • Stadsbiblioteket, S:t Petri Kyrkogata 6, 222 21 n222 21 Lund, Sweden
  • Lunds stadsbibliotek

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyheter och information för dig som driver verksamhet i stadskärnan eller på annat sätt är engagerad i utvecklingen av Lund City.
© 2024
Lund City. Alla rättigheter förbehållna.