Lund City

Shared reading

Vi träffas i Lundasamlingen och högläser en text tillsammans, det kan vara en novell eller en dikt. Under läsningen gör vi pauser och samtalar om det vi har läst. Samtalet kräver inga förberedelser – kom som du är! Metoden kallas för shared reading eller gemensam läsning och är ett lite annorlunda sätt att bokcirkla på.

Fri entré, ingen föranmälan.

Datum, Tider, Plats

Torsdag 16 maj 2024, kl 14:00

Om 25 dagar
Visa fler tider...
  • Lunds stadsbibliotek
  • Lunds stadsbibliotek

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyheter och information för dig som driver verksamhet i stadskärnan eller på annat sätt är engagerad i utvecklingen av Lund City.
© 2024
Lund City. Alla rättigheter förbehållna.