Lund City

Shared reading deluxe

Vi träffas och högläser både en novell och en dikt tillsammans, med fika emellan. Under läsningen gör vi pauser och samtalar om det vi har läst. Samtalet kräver inga förberedelser – kom som du är! Metoden kallas för shared reading eller gemensam läsning och är ett lite annorlunda sätt att bokcirkla på.

Begränsat antal platser, föranmälan senast två dagar innan till folkbiblioteken@lund.se.

Datum, Tider, Plats

Visa fler tider...
  • Lunds stadsbibliotek
  • Lunds stadsbibliotek

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyheter och information för dig som driver verksamhet i stadskärnan eller på annat sätt är engagerad i utvecklingen av Lund City.
© 2024
Lund City. Alla rättigheter förbehållna.