Lund City

Samlingsakvarellutställning

De sista två veckorna ges ni möjlighet att återse Helen Reynolds och min akvareller i en skön blandning i galleriet. Helen Reynolds är en samtida konstnär som bor och arbetar i Wellington, Nya Zeeland. Kinesisk kalligrafi och penselns väg har haft stort inflytanden på hennes konstskapande. En enkel linje som vänder sig varje gång den närmar sig papperskanten ligger till grund för hennes målningar, som bearbetas i akvarell. Bjarne Madsen Härdig försöker i allmänhet låta akvarellerna leda, han ritar sällan distinkta saker innan han börjar. Han har lyckats komma med på 7 jurybedömda utställningar, vilket gör honom väldigt stolt. “Akvarell har sitt eget liv som är den stora utmaningen i akvarellmålning, något som jag förmodligen aldrig helt kommer att lära mig”.

Datum, Tider, Plats

Visa fler tider...
  • MadsenHärdigs Akvarellgalleri
  • MadsenHärdigs Akvarellgalleri

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyheter och information för dig som driver verksamhet i stadskärnan eller på annat sätt är engagerad i utvecklingen av Lund City.
© 2024
Lund City. Alla rättigheter förbehållna.