Lund City

Resterna av Rom

Resterna av Rom och drömmen om ett svunnet rike. De många ruinerna och föremålen från den romerska antiken är idag en av de främsta orsakerna att besöka Italiens huvudstad och de upphör aldrig att fascinera oss. Dessa lämningar återfinns dock inte bara på Forum Romanum, på Palatinen eller i de många museerna utan kan även hittas i medeltida kyrkor och andra byggnader, och inte bara i Rom utan även i Pisa, Genua och Aachen. Hur kom det sig att medeltiden så gärna återanvände både antika byggnadsrester och konstföremål, det som med ett samlingsnamn idag kallas för spolia? Vad betydde dessa månghundraåriga föremål, för de medeltida makthavarna och för de vanliga människor som såg dem? Varför blev spolia en medeltida exportindustri och så viktig att den till och med kopierades? Varför dyker kejsar Augustus upp på ett krucifix i Köln? Magnus Borg berättar om begreppet spolias många innebörder och meningsladdningar och om föremålens spännande resa genom både tid och rum.

Magnus Borg är doktorand i medeltidshistoria på Lunds Universitet och stipendiat från stiftelsen Famiglia Rausing och Svenska Institutets i Rom vänförening. Hans avhandlingsarbete heter Ubi Est: Readings of ancient Roman artefacts in the medieval urbanscape.

Arrangeras i samarbete med Svensk-Italienska Föreningen i Malmö-Lund, Società Dante Alighieri. Fri entré, ingen föranmälan.

Datum, Tider, Plats

Visa fler tider...
  • Stadsbiblioteket, S:t Petri Kyrkogata 6, 222 21 n222 21 Lund, Sweden
  • Lunds stadsbibliotek

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyheter och information för dig som driver verksamhet i stadskärnan eller på annat sätt är engagerad i utvecklingen av Lund City.
© 2024
Lund City. Alla rättigheter förbehållna.