Lund City

Lund Choral Festival: Lunds Domkyrkas Gosskör

Lunds gosskör grundades 1976 av Eva Svanholm Bohlin. Kören hette då Cantarellerna och var en del av Lunds kommunala musikskola. 1987 flyttades verksamheten till Lunds domkyrka och kören bytte namn till Lunds domkyrkas gosskör. Efter att ha varit pastoratets gosskör ett par år införlivades den i Domkyrkans verksamhet år 2018.

I de fem delkörerna övar pojkar och unga män separat och tillsammans varje vecka. Grupperna Voces Canthorales och Cantorales Cathedrales bildar tillsammans Lunds domkyrkas gosskör.

VOCES CATHEDRALES utgör sopran- och altstämman i Lunds domkyrkas gosskör. Under de senaste åren har de haft ett mycket aktivt konsertliv som bland annat har inneburit högmässa i SVT och Luciakonsert inspelat för P2 samt sång för Kungaparet under Lunds domkyrkas 900-årsjubileum. Voces Cathedrales sjunger också egen repertoar som diskantkör. Innan sommarlovet 2023 medverkade de i Carmina Burana på Malmö Live. Samtidigt som repertoaren är blandad finns ett visst fokus på den engelska kyrkans tradition med gosskörsmusik. Ledare är Susannah Carlsson.
CANTORES CATHEDRALES är en kammarmanskör med bred repertoar som innefattar både sakral, profan, modern och klassisk musik. I Lunds domkyrkas gosskör utgör de herrkören. Även Cantores Cathedrales var med i SVT och SR-inspelningarna samt 900-årsjubileet. Kören sjunger regelbundet tillsammans med de andra grupperna i Lunds domkyrkas gosskör men har också självständiga projekt, som manskör eller i samarbete med andra körer, till exempel damkören Korallerna. Ledare är Bo Isgar.

Datum, Tider, Plats

Lördag 19 oktober 2024, kl 10:00

Om 97 dagar
Visa fler tider...
  • Lunds domkyrka

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyheter och information för dig som driver verksamhet i stadskärnan eller på annat sätt är engagerad i utvecklingen av Lund City.
© 2024
Lund City. Alla rättigheter förbehållna.