Lund City

Litteraturdagarna: Gemensam läsning: Shared reading

Vi träffas och högläser en text tillsammans, det kan vara en novell eller en dikt. Under läsningen gör vi pauser och samtalar om det vi har läst. Det finns inga rätta svar eller tokiga tankar. Samtalet kräver inga förberedelser – kom som du är! Metoden kallas för shared reading eller gemensam läsning och är ett lite annorlunda sätt att bokcirkla på.  

Begränsat antal platser, föranmälan till folkbiblioteken@lund.se.

Datum, Tider, Plats

Visa fler tider...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyheter och information för dig som driver verksamhet i stadskärnan eller på annat sätt är engagerad i utvecklingen av Lund City.
© 2024
Lund City. Alla rättigheter förbehållna.