Lund City

Läsa tillsammans

Vill du läsa en kort text ihop med oss och äta popcorn? Kul! Kom som du är, du behöver inte förbereda något. Under läsningen gör vi pauser och pratar om det vi läst. Metoden kallas för shared reading och är ett lite annorlunda sätt att bokcirkla på. 

För barn 9-12 år. Begränsat antal platser, föranmälan till folkbiblioteken@lund.se

Datum, Tider, Plats

Visa fler tider...
  • Lunds stadsbibliotek
  • Lunds stadsbibliotek

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyheter och information för dig som driver verksamhet i stadskärnan eller på annat sätt är engagerad i utvecklingen av Lund City.
© 2024
Lund City. Alla rättigheter förbehållna.