Lund City

Knowledge Actors

Johan Östling föreläser om hur människor på olika sätt har spritt kunskap i samhället genom historien. Varje land och epok har sina stora vetenskapsmän, intellektuella och utbildningsreformatorer. I en ny bok, Knowledge Actors, belyses dock hur en mängd olika historiska aktörer har haft betydelse för att förmedla kunskap. Hur kan vi skriva en bredare, mer mångskiftande berättelse om kunskapens historia? Vilka personer bör i så fall väljas ut och hur ska dessa analyseras? 

Johan Östling, professor i historia och föreståndare för Centrum för kunskapshistoria vid Lunds universitet, är en av redaktörerna till boken Knowledge Actors. Revisiting Agency in the History of Knowledge (tillsammans med David Larsson Heidenblad & Anna Nilsson Hammar, 2023). 

Arrangeras i samarbete med Nordic Academic Press. Fri entré, ingen föranmälan.

Datum, Tider, Plats

Visa fler tider...
  • Lunds stadsbibliotek
  • Lunds stadsbibliotek

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyheter och information för dig som driver verksamhet i stadskärnan eller på annat sätt är engagerad i utvecklingen av Lund City.
© 2024
Lund City. Alla rättigheter förbehållna.