Lund City

Hur är en 1,5° livsstil?

Lunds Naturskyddsförening ordnar denna workshop om klimatavtryck med hjälp av forskare från Lunds universitet och deras projekt “EU 1,5° Lifestyles”. Deltagarna kommer att få spela ett speciellt klimatpussel, som visar vad olika inslag i vår livsstil betyder för klimatutsläppen och vilka möjligheter var och en har att minska sina utsläpp. Workshopen äger rum på Stadsbiblioteket och avslutas med en diskussion om de strukturella förändringar som behövs för att göra det lättare för människor att välja en klimatvänlig livsstil.

OBS: Antalet deltagare är begränsat! Är du intresserad, anmäl dig till linda.i.hartman@ gmail.com senast den 11 februari.

Datum, Tider, Plats

Visa fler tider...
  • Lunds stadsbibliotek
  • Lunds Naturskyddsförening

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyheter och information för dig som driver verksamhet i stadskärnan eller på annat sätt är engagerad i utvecklingen av Lund City.
© 2024
Lund City. Alla rättigheter förbehållna.