Lund City

Human Rights Festival

Föreläsningar, intervjuer, utställningar, filmvisningar och mycket mer i Stadshallen och på KINO i Lund.

Det demokratiska utrymmet krymper världen över. Det är därför viktigare än någonsin att försvara de demokratiska värderingarna och våra grundläggande rättigheter.

Mycket går framåt. Men de senaste åren har vi sett en oroande global trend med inskränkta grundläggande fri- och rättigheter, såsom yttrandefriheten, rörelsefriheten, mötesfriheten och rätten till en rättvis rättegång. Därmed är demokratin i realiteten hotad.

Human Rights Festival startades av Altitude Meetings och Raoul Wallenberginstitutet för att sprida kunskap om mänskliga rättigheter och demokrati genom olika kulturuttryck; samtal, föreläsningar, musik, poesi med mera. Festivalen är en utvidgning av Raoul Wallenberginstitutets filmfestival.

9 december 2023 öppnar vi dörrarna för allmänheten.

Förbered dig på en fantastisk dag med kunskap, insikter och inspirerande människor – allt innehåll på Stadshallen är kostnadsfritt (först till kvarn gäller).

Datum, Tider, Plats

Visa fler tider...
  • Stadshallen
  • Altitude Meetings och Raoul Wallenberginstitutetet

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyheter och information för dig som driver verksamhet i stadskärnan eller på annat sätt är engagerad i utvecklingen av Lund City.
© 2024
Lund City. Alla rättigheter förbehållna.