Lund City

Förintelsens minnesdag

Varje år uppmärksammar vi Förintelsens minnesdag med ett arrangemang med fri entré. I år blir det föredrag med författaren Oline Stig, i samarbete med Författarcentrum Syd. Du kan också besöka utställningarna Att överleva – Röster från Ravensbrück och Women’s Concentration Camp Experience..

Litterära spår – till minne av Förintelsen. Samtal med författaren Oline Stig.

Museichef Gustav Olsson hälsar välkommen, och programmet presenteras av Författarcentrum Syds Karin Salmson.

Därefter lyssnar vi till ett samtal mellan författarna Oline Stig och Karin Salmson, om Olines roman Drøbak 1947. Oline Stigs senaste roman gestaltar den komplicerade verkligheten bakom medlöperi, något som Oline Stigs egen farmor och farfar gjorde sig skyldiga till under den tyska ockupationen av Norge. Frågor som varför och vad gör vi sedan belyser teman som vi i allra högsta grad också idag behöver tala om för att inte bara minnas förintelsen utan också hindra att historien upprepar sig. Hur hanterar vi avslöjanden om att det kan ha funnits nazisympatisörer i våra egna familjer? Även om romanen är fiktiv bygger den på författarens personliga forskning och arkivdokument rörande andra världskriget och tiden efter, liksom hennes erfarenhet av tabun och vad tystnad kan göra med oss. Oline Stig i ett samtal med författaren Karin Salmson. Föredraget är cirka en timme långt.

Efter samtalet finns möjlighet att besöka Kulturens utställning Att överleva – Röster från Ravensbrück. Utställningen innehåller unika föremål (kläder, recept, leksaker och andra vittnes­börd) som tillhört kvinnor och barn som räddades från det tyska koncentrationslägret Ravensbrück. Utställningspedagog Annika Mandahl finns på plats i utställningen från kl 15 och svarar på frågor. Den polska vandringsutställningen Women’s Concentration Camp Experience, som invigdes 24 januari, är också öppen under dagen.

För att få syn på viktiga platser i Lunds stad kan man i egen takt under dagen ta del av stadsvandringen I de överlevandes spår, som finns i appen Storyspot, som tar oss med till sju platser som på olika sätt berättar om hur nazismen och andra världskriget satta sina spår i Lund. 1943 sökte danska judar skydd i Lund från det ockuperade Danmark och 1945 kom tusentals fritagna fångar från koncentrationslägren i Europa.

Kulturens personal finns på plats från kl 15.00 och kan svara på frågor.

I Auditoriet, på andra våningen i Vita huset (entréhuset).

Fri entré till arrangemanget från kl 13.30!

Datum, Tider, Plats

Visa fler tider...
  • Kulturen i Lund

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyheter och information för dig som driver verksamhet i stadskärnan eller på annat sätt är engagerad i utvecklingen av Lund City.
© 2024
Lund City. Alla rättigheter förbehållna.