Lund City

FN-arbete för klimatet

Kyotoprotokollet och Parisavtalet om klimatet har alla miljöintresserade hört talas om. De har båda utarbetats inom ramarna för FNs klimatkonvention UNFCCC. I arbetet med denna ingår bland annat ungdomsdelegaterna tillika lundaborna Axel Eriksson och Alice Gimbro Frisk, som kan berätta hur förhandlingarna inom klimatkonventionen går till och hur unga från olika länder inkluderas i arbetet.

Arrangeras i samarbete med Lunds Naturskyddsförening och Lunds universitets Hållbarhetsforum. En del av Miljöprogram-serien.

Fri entré, ingen föranmälan.

Datum, Tider, Plats

Visa fler tider...
  • Lunds stadsbibliotek
  • Lunds stadsbibliotek

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyheter och information för dig som driver verksamhet i stadskärnan eller på annat sätt är engagerad i utvecklingen av Lund City.
© 2024
Lund City. Alla rättigheter förbehållna.