Lund City

Energiföreläsning

Välkommen att lyssna till Sveriges mest anlitade energiföreläsare Lars Andrén!

Europa Direkt Lund bjuder in till Europeisk faktascen – med fokus på energieffektivisering. Inledningsvis ges en introduktion till arbetet på europeisk nivå. Vilken roll har energieffektivisering? Lars Andrén ger sedan konkreta tips för villaägare och deras privatekonomi.

Datum, Tider, Plats

Visa fler tider...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyheter och information för dig som driver verksamhet i stadskärnan eller på annat sätt är engagerad i utvecklingen av Lund City.
© 2024
Lund City. Alla rättigheter förbehållna.