Lund City

En annan värld – konst från Sankt Lars sjukhus

Välkommen på visning!

Följ med på en visning av En annan värld – konst från Sankt Lars sjukhus. Det är en utställning som visar broderier, teckningar och skulpturer fyllda av såväl lekfull kreativitet som ångest och smärta, alla verk skapade av patienterna. Att vara intagen på Sankt Lars innebar att befinna sig i en annan värld, avskild från resten av samhället. En annan värld kan också skönjas i konstverken. Det är fantasins och vanföreställningarnas värld. Många av verken har lämnat den traditionella bildvärlden bakom sig.

I Region Skånes medicinhistoriska samling finns ett stort antal konstverk skapade av patienter på Sankt Lars sjukhus i Lund, i den här utställningen har vi gjort ett urval. Guide är pedagog Mattias Nordahn Larsson.

Ingår i entréavgiften, ingen förhandsbokning. Samling på baksidan av Vita huset (entréhuset), där det finns en skylt som visar samlingsplatsen.

Datum, Tider, Plats

Visa fler tider...
  • Kulturen i Lund
  • Kulturen i Lund

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyheter och information för dig som driver verksamhet i stadskärnan eller på annat sätt är engagerad i utvecklingen av Lund City.
© 2024
Lund City. Alla rättigheter förbehållna.