Lund City

Digital behandling för unga med ångest

Ångestsyndrom är vanligt hos unga och visar sig genom stark rädsla och oro som leder till undvikande och stress. Fler än 140 000 barn i Sverige lider av ångestsyndrom och många har så stora problem att de inte fungerar i skolan eller med jämnåriga. Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en effektiv behandling, men hälso- och sjukvården har svårt att erbjuda behandling till alla som behöver med långa väntetider som följd. Internetbaserad KBT (IKBT) är KBT som ges via nätet. IKBT kan nå ut till fler eftersom familjerna arbetar självständigt hemifrån med hjälp av digital vägledning, filmer och övningar. Föreläsare är Eva Serlachius, professor vid Barn- och ungdomspsykiatri, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund. Arrangeras i samarbete med Lunds universitet och Crafoordska stiftelsen. Fri entré, ingen föranmälan.

Datum, Tider, Plats

Visa fler tider...
  • Lunds stadsbibliotek
  • Folkbiblioteken i Lund

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyheter och information för dig som driver verksamhet i stadskärnan eller på annat sätt är engagerad i utvecklingen av Lund City.
© 2024
Lund City. Alla rättigheter förbehållna.