Lund City

Cirkus som en praktik av hopp

Människan står för närvarande inför komplexa kriser på planeten Jorden. Sedan 2020 har scenkonstsektorn blivit störd. Nu år 2023 befinner vi oss vid skärningspunkten mellan gamla och nya sätt att göra saker. I detta seminarium kommer Marie-Andrée Robitaille att väcka följande frågor: Vad innebär det att vara cirkuskonstnär idag? Hur kan cirkus förbli relevant i dagens sammanhang? Hur kan cirkus bidra till att besvara bredare frågor om människans delaktighet i världen?

Föredraget hålls på engelska

IN ENGLISH

Circus as practises of hope with Marie-Andrée Robitaille

Humans are currently facing complex crises on planet Earth. Since 2020, the performing arts sector has been disrupted. Now in 2023, we are at the intersection of old ways and new ways of doing things. In this seminar Marie-Andrée Robitaille will address the following questions: What does it mean to be a circus artist today? How can circus remain relevant in today’s context How can circus help answer broader questions of human involvement in the world?

Southern Sweden Circus Festival presenteras av Cirkus Syd i nära samarbete med Riksteatern Skåne och Brazil Jack och är din chans att utforska allt som klassisk och samtida cirkus har att erbjuda. Festivalen i sin helhet kommer att ta plats i september 2024 men vi smyglanserar festivalen 7-10 september 2023. Bevittna modiga och vackra verk av de bästa cirkusartisterna och kompanierna runt om i världen utspritt över många platser och scener i Lund och Malmö. Vi vill välkomna så många människor som bara möjligt så flertalet av programpunkterna på förfestivalen är gratis att delta i och uppleva.

Festivalen produceras av Cirkus Syd med stöd av Malmö Stad, Lunds kommun, Region Skåne, Kulturrådet

Datum, Tider, Plats

Visa fler tider...
  • Lunds stadsbibliotek
  • Southern Sweden Circus Festival

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

De senaste nyheterna, artiklarna och evenemangen skickas till din inkorg rätt ner i fickan.
© 2023
Lund City. Alla rättigheter förbehållna.