Lund City

Aslan Goisum. Prism

Aslan Goisum. Prism

Lunds konsthall 10 februari – 12 maj 2024

Prism är en separatutställning av den i Berlin bosatta konstnären Aslan Goisum, född i Groznyj, Tjetjenien, 1991 och utbildad i Moskva, Gent och Amsterdam. Han har under ett dussintal år ställt ut flitigt både i och utanför Europa, men detta är hans första större utställning i Sverige. Vi är glada att kunna visa detta inträngande konstnärskap vid just denna tidpunkt, i just detta världsläge.

Utställningen omfattar tio verk, och fyra av dem har koncipierats och producerats särskilt för tillfället. Prism (2024), det nyaste verket som också lånat sin titel åt hela utställningen, består av tre LED-skärmar, sju meter höga, med videofilmer av en ung manlig aktörs kropp.

Skulpturinstallationerna Star, Table och Wheel (alla 2024) använder andra grundläggande geometriska former – cylindern, rektangeln, den femuddiga stjärnan – för att artikulera Goisums iakttagelser av hur imperiets visuella koder ännu formar vardagen i det som numera kan kallas norra Eurasien.

Spear (2023–24) är en installation med böcker insvepta i ljusrosa papper och utsatta för högst precisa skalpellsnitt. Object (2022) består av sju staketliknande skulpturer i svart pulverlackerat stål. Som konceptuell och visuell utlösare för verket fungerade Goisums besök på en kyrkogård utanför Almaty i Kazakstan.

De övriga existerande verk som tagits med i utställningen är videoverken Touch(2023) och Scythian Journey (2019) och två väggbaserade installationer med återvunna husnummer och gatuskyltar från Groznyj: Numbers (2015) och Fearsome (2011–).

Gästkurator: Anders Kreuger

Datum, Tider, Plats

Visa fler tider...
  • Lunds konsthall

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyheter och information för dig som driver verksamhet i stadskärnan eller på annat sätt är engagerad i utvecklingen av Lund City.
© 2024
Lund City. Alla rättigheter förbehållna.