Lund City

After Work

Tolkien

JRR Tolkiens mästerverk Sagan om Ringen, eller Härskarringen, har lästs och älskats av generationer som bearbetat frågor om tid, minne och förlust, död och odödlighet, mod i hopplösheten. Femtio år efter Tolkiens död är hans texter fortfarande omskrivna och omdiskuterade, senast i antologin Ringens återkomst från 2023.

För många har den omfattande språk- och idévärld som Tolkien skapat antagit storheten av en alternativ mytologi och skapelseförståelse. Samtidigt var 
Tolkien själv en djupt troende kristen och hans verk kan ses som ett försök att återmytologisera en värld som avförtrollats av krig och industrialism. Tolkien är fantasygenrens första riktigt stora författare, och hans böcker rymmer anspråk på mer än eskapism – på att representera en verkligare verklighet. Efter 2000-
talets filmatisering har frågor väckts om Tolkiens Midgård vilar på rasistiska förförståelser, samtidigt som den transcenderande kärleken mellan personer av olika folk är Tolkiens kanske starkaste tema.

Litteraturvetare Björn Sundmark och teolog Teresa Callewaert samtalar, och organist Sofia Östling spelar den odödliga musiken från Peter Jacksons filmer. Precis som i höstens samtal om Harry Potter får kvällen visa fantastikens förmåga att belysa teologiska teman som nåd, hopp och död.

Fri entré

Datum, Tider, Plats

Visa fler tider...
  • Lunds Allhelgonakyrka
  • Lunds Allhelgonaförsamling

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyheter och information för dig som driver verksamhet i stadskärnan eller på annat sätt är engagerad i utvecklingen av Lund City.
© 2024
Lund City. Alla rättigheter förbehållna.