Lund City

Vi leker inte på gravar – Jenny Tunedal och UKON om Emliy Dickinsons poesi

Emily Dickinsons dikter inleds ofta med rader som tillhör litteraturens verkliga underverk: ”Hope is the Thing with Feathers”, ”My Life closed twice before its close”, ”Have you seen a Soul at the White Heat?”, “Split the Lark – and you’ll find the Music”, ”Autumn overlooked my knitting, Bee! I’m expecting you, Go not to near a House of Rose, Water is taught y thirst”. Listan kan göras nästan lika lång som hennes omkring 1780 efterlämnade dikter. Gemensamt för dessa förstarader är ett lika direkt som gåtfullt tilltal; de sätter sig på hjärnan och läsaren talar ofta om inledningsfrasen som vore den diktens titel. Dessutom, kan tilläggas, är de i princip oöversättliga.

I Faskikel 26 finns de berömda dikterna som inleds ”Hjärnan – är vidare än Himlen –” och ”Jag hörde en Fluga surra – När Jag dog”. Överraskande, rentav provocerande, utsagor som Dickinson lyckas utveckla och ibland till och med förklara, utan att beröva dem deras kontraintuitiva logik. Den sistnämnda förvånar på minst två sätt. För det första tycks frasen komma från en plats efter döden. För det andra: Är det verkligen en obetydlig flugas surr som blir dödsögonblickets bärande upplevelse? Vad ska vi tänka om en dikt som inleds med att någon som varken borde kunna minnas eller tala berättar om något ingen borde minnas?

“Vi leker inte på gravar” är titeln på Faskikel 26, den tredje Dickinsontiteln i översättning av Jenny Tunedal och Ulf Karl Olov Nilsson som Anti editör ger ut. På Stadshallen i Lund samlar vi oss den 7 december för att låta översättarna med utgångspunkt i den – för första gången till svenska översatta – nya faskikeln vidga samtalet från det oöversättliga i Dickinsons dikter till hennes syn på poesin som sådan. De kommer givetvis också att förklara vad en “faskikel” är och varför det heter så, samt möjligen vara oense om hur det uttalas.

Datum: 7 december

Tid: 19.00

Plats: Botulfshörnan/Lunds Stadhall

Fritt inträde! Vi uppmanar besökare att skaffa sig ett exemplar av Faskikel 26, som tillverkas i begränsad upplaga.

Evenemanget innebär ett samarbete mellan Anti editör och Hedlandet residens, som genomförs med stöd av Region Skåne och Lunds kommun.

Datum, Tider, Plats

Visa fler tider...
  • Stadshallen
  • Hedlandet Residens och Anti

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyheter och information för dig som driver verksamhet i stadskärnan eller på annat sätt är engagerad i utvecklingen av Lund City.
© 2024
Lund City. Alla rättigheter förbehållna.