Lund City

Utställning Peter Dacke: Skeendets metaforiska upprepning

Skeendets metaforiska upprepning

Peter Dacke

Krognoshuset i Lund den 13 januari – 18 februari 2024

Peter Dacke är konstnär och adjunkt vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU. Dacke är född 1958, bor och verkar i Malmö. Han arbetar med ett brett spektrum av tekniker som teckning, ljudkonst, objekt, måleri, installation, video, offentliga verk och sedan 2019 med det kollaborativa konstprojektet Konstkiosk, i gränslandet mellan konst och arkitektur, tillsammans med konstnärerna Christel Lundberg, Juan Carlos Peirone och arkitekten Nicholas Hartman.

Dacke är utbildad vid Malmö Konstskola Forum 1983 -1988, numera Malmö Konsthögskola.

Han har ställt ut både nationellt och internationellt, bland annat på Lunds Konsthall, Lund, Westwerk i Hamburg, Tyskland, Charlottenborg i Köpenhamn, Danmark,  Dimitris Pierides Museum of Contemporary Art i Aten, Grekland samt Kunsthalle Recklinghausen i Recklinghausen, Tyskland.

Peter Dacke är representerad på Moderna Museet Stockholm, Malmö Konstmuseum, Malmö stad samt Helsingborgs museum. Han har genomfört offentliga utsmyckningar för Tandvårdshögskolan i Malmö, Maria Magdalena kyrka i Lund och Lunds Tekniska Högskola Ingenjörsskolan, Campus Helsingborg.

Han är medlem i Auras konstnärsgrupp. Den aktuella utställningen är hans tredje på Krognoshuset sedan 1999 och 2010. Dackes konstnärskap präglas av ett nyfiket och öppet samhällsengagemang. Han utforskar hur konstnärliga processer och verkens materialitet kan frammana och lyfta fram glimtar av historiska skeenden och hur dessa speglas och tolkas i samtiden. Utställningen på Krognoshuset visar nyproducerade verk, teckningar, småskaligt måleri, och en större rumslig gestaltning i samverkan med arkitekturen i den trevåningar höga, medeltida byggnaden.

Hemsida

www.peterdacke.se

www.konstkiosk.se

Instagram @dackepeter

Tack till Christel Lundberg

Om tillgänglighet se hemsida www.krognoshuset.se

Krognoshuset drivs med stöd av Lunds kommun och Kulturrådet

Datum, Tider, Plats

Visa fler tider...
  • Krognoshuset
  • Krognoshuset/Konstföreningen Aura

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyheter och information för dig som driver verksamhet i stadskärnan eller på annat sätt är engagerad i utvecklingen av Lund City.
© 2024
Lund City. Alla rättigheter förbehållna.