Lund City

Utställning Kanslibyrån – Centrum för oroliga rörelser

Krognoshuset i Lund den 24 februari –  2024

Vernissage lördag 24 februari kl. 13-16

Klockan 14.00 på vernissagedagen kommer Kanslibyrån att göra en läsning ur sin Programförklaring.

Kanslibyrån – Centrum för oroliga rörelser Kanslibyrån har i mer än femton år fört en småskalig och enträgen kamp i vardagen där samhällets ideal om rationalitet, lydnad och effektivitet ifrågasätts på ett både publikt och personligt plan. 

“Våra stolpiga lemmar rör sig i tvångsmässigt i takt, på givna trumslag byter vi riktning, tar ett kliv framåt eller räcker upp våra händer”. Vi synkroniseras till vår omgivning och rör oss i tydliga mönster, där varje rörelse utförs i rätt moment i koreografin. Detta taktfasta framförande av vår anatomi är både härligt och farligt, vi slipper känna oro för hur vår nästa rörelse ska genomföras, eller för att vi ska göra ett pinsamt snedsteg.”

Här menar Kanslibyrån att en viktig motåtgärd är att omsorgsfullt vårda det irrationella och medvetet lyfta fram en nyfiken och naiv blick på omgivningen. Småskaliga ingrepp, fantasifullt sorterande eller uppfinnandet av egna symmetrier blir till en form av mental långdistansträning. Byråns alternativa struktur för vardagen utgör en rituell skyddsåtgärd mot vårt nuvarande produktionsinriktade paradigm. 

I utställningen Centrum för oroliga rörelser visar Kanslibyrån ett stort urval fotografier av dokumenterade föremål och aktioner samt en helt ny skulptural installation. I källaren går det att ta del av ett interaktivt verk skapat tillsammans med konstnären Lars Noväng. 

Kanslibyrån är Per-Arne Sträng (f.1976) och John Huntington (f.1981). 
Mer information på: www.kanslibyran.se

Om tillgänglighet se hemsida www.krognoshuset.se

Krognoshuset drivs med stöd av Lunds kommun och Kulturrådet

Datum, Tider, Plats

Visa fler tider...
  • Krognoshuset
  • Krognoshuset/Konstföreningen Aura

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyheter och information för dig som driver verksamhet i stadskärnan eller på annat sätt är engagerad i utvecklingen av Lund City.
© 2024
Lund City. Alla rättigheter förbehållna.