Lund City

Startmöte för Lunds Naturskyddsförening

Vid startmötet för Lunds Naturskyddsförening berättar medlemmar ur styrelsen om hur föreningen arbetar och redogör för höstens verksamhet. Vi presenterar också våra arbetsgrupper – klimatgruppen, cykelgruppen, plangruppen och gruppen för biologisk mångfald.

Datum, Tider, Plats

Visa fler tider...
  • Lunds Fontänhus
  • Lunds Naturskyddsförening

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyheter och information för dig som driver verksamhet i stadskärnan eller på annat sätt är engagerad i utvecklingen av Lund City.
© 2024
Lund City. Alla rättigheter förbehållna.