Lund City

Sound Sculpture lab Retrospektiv

[English below]

Sound Sculpture lab Retrospektiv visar upp en femårig produktion dedikerad till skapandet av interaktiva ljudverk, utvecklade i projektet Sound Sculpture labs ateljé och ljudstudio på Stenkrossen i Lund. Sound Sculpture lab drivs av konstnären Jon Nicklas Lundberg.

Utställningen erbjuder besökarna en unik möjlighet att fritt interagera med en mängd olika verk och tidigare prototyper, varav några aldrig tidigare har visats offentligt. Besökarna kan även utforska video- och bilddokumentation från den konstnärliga processen.

Kom till Stenkrossen för att utforska en spännande utställning, där varje verk inbjuder till interaktion och reflektion, och utmanar besökarna att fördjupa sig i en värld där ljud och skulptur konvergerar.

Fri entré, öppet för alla!

Jon Nicklas Lundberg (SE) är en multidisciplinär konstnär baserad i Malmö, Sverige. Hans praktik kretsar kring ljud, men experimentellt förgrenar han sig till andra medier där han utforskar deras potential för uttryck genom sonisk sammanflätning. Han är intresserad av deltagande transformativa processer där definitioner måste omvärderas, och därigenom sätta fokus på akuta sociala och politiska frågor. Jon Nicklas Lundberg har ställt ut och framfört sin konst nationellt och internationellt.

www.jnlundberg.com

Utställningen är arrangerad av Sound Sculpture lab. Utställningen har gjorts möjlig tack vare projektstöd från Lunds kommun.

__

Sound Sculpture lab Retrospective showcases a five-year production dedicated to the creation of interactive sound works, developed in the project Sound Sculpture lab’s studio and sound studio at Stenkrossen in Lund. Sound Sculpture lab is run by the artist Jon Nicklas Lundberg.

The exhibition offers visitors a unique opportunity to freely interact with a variety of works and previous prototypes, some of which have never before been shown publicly. Visitors can also explore video and photo documentation from the artistic process.

Come to Stenkrossen to explore an exciting exhibition, where each work invites interaction and reflection, challenging visitors to immerse themselves in a world where sound and sculpture converge.

Free entry, open to everyone!

Jon Nicklas Lundberg (SE) is a multidisciplinary artist based in Malmö, Sweden. His practice revolves around sound, but experimentally he branches out into other media where he explores their potential for expression through sonic interweaving. He is interested in participatory transformative processes where definitions have to be re-evaluated, thereby bringing into focus urgent social and political issues. Jon Nicklas Lundberg has exhibited and performed his art nationally and internationally.

www.jnlundberg.com

The exhibition is arranged by Sound Sculpture lab. The exhibition has been made possible thanks to project support from the municipality of Lund.

Senast uppdaterad 06.05.2024

Datum, Tider, Plats

Fredag 31 maj 2024, kl 17:00

Om 12 dagar

Lördag 1 juni 2024, kl 13:00

Om 13 dagar

Söndag 2 juni 2024, kl 13:00

Om 14 dagar
Visa fler tider...
  • Stenkrossen
  • Jon Nicklas Lundberg

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyheter och information för dig som driver verksamhet i stadskärnan eller på annat sätt är engagerad i utvecklingen av Lund City.
© 2024
Lund City. Alla rättigheter förbehållna.