Lund City

Sommarlund: Keep it safe med _ReAct

Publiken samlas vid startpunkten, spänningen stiger, alla är redo att prova eller se något nytt… Det är en föreställning i rörelse! Vad kan jag förvänta mig? Vilka är reglerna? Är det säkert? Keep it safe utmanar relationen mellan publik och artist och bjuder in till interaktion i en dynamisk men trygg miljö. Genom dans, rörelse och manipulering av olika objekt skapar vi ny logik och nya rum. Vi flyttar oss från A till B och bjuder folk att följa med.

Datum, Tider, Plats

Måndag 5 augusti 2024, kl 19:00

Om 22 dagar
Visa fler tider...
  • Domkyrkoplatsen
  • Visit Lund/ Lunds kommun

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyheter och information för dig som driver verksamhet i stadskärnan eller på annat sätt är engagerad i utvecklingen av Lund City.
© 2024
Lund City. Alla rättigheter förbehållna.