Lund City

Samtal kring klimatpsykologi och vad vi kan lära av energikrisen

Lunds kommuns energi- och klimatrådgivare bjuder in dig att lyssna till i en inspirerande och tankeväckande diskussion med psykologen Frida Hylander om klimatpsykologi och vad vi kan lära oss av energi- och klimatkrisen.

🌱 Vad påverkar människors beteende?

Utforska de psykologiska faktorer som driver våra handlingar när det gäller energi och klimat.

🌍Vad är egentligen ett gott liv?

Få perspektiv på hur vår syn på livskvalitet och konsumtion kan anpassas för en mer hållbar framtid.

🧠 Psykologiska tankfällor på vägen till hållbarhet

Upptäck de vanliga misstag och fallgropar som kan uppstå när vi strävar efter att skapa ett hållbart samhälle.

Datum: 7 november
Tid: kl. 18.00 – 18.45
Plats: Följ webbinariet gratis via Teams i din dator, mobil eller tablet,
Länk till webbinariet: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTM0OWMzNDUtZmRmMS00YTIzLTk0YTYtZTc5ZTFjNTQ1M2Nh%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%223916d7fe-dc51-4d76-952b-07da64426926%22%2C%22Oid%22%3A%2233b57fed-f1b3-422b-a2ef-0b22b5a47cda%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a

Skicka in frågor i förväg:
Vi har inte möjlighet att ta emot frågor under sändningen så skicka gärna in dina funderingar i förväg till energirad@lund.se

Om energi- och klimatrådgivning:

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen finns i hela landet och finansieras med stöd av Energimyndigheten. Den erbjuder kostnadsfri och oberoende rådgivning till hushåll, bostadsrättsföreningar och små och medelstora företag. Detta webbinarium arrangeras av rådgivarna i Kävlinge, Lomma, Lund, Staffanstorp och Svedala.

Om Frida Hylander:

Frida är legitimerad psykolog och har bred erfarenhet av att hålla föreläsningar och workshops om klimatpsykologi, klimatångest och hur vi kan arbeta mot storskalig förändring i klimatarbetet.

Datum, Tider, Plats

Visa fler tider...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyheter och information för dig som driver verksamhet i stadskärnan eller på annat sätt är engagerad i utvecklingen av Lund City.
© 2024
Lund City. Alla rättigheter förbehållna.