Lund City

Samarbetsbaserad framsyn med Media Evolution

För att navigera, innovera och blomstra i dagens ekonomiska och kulturella landskap behöver vi både frontlöparna och de långsammare jättarna. Vi behöver både eftertänksamma analytiker och oförskräckta skapare. Inom cirkus och konst behöver vi arbeta tillsammans, använda varandras kunskap, samarbeta och bryta oss loss från våra bekväma men isolerade silos. Delta i seminariet för att höra Media Evolution dela med sig av sina metoder för framtidsplanering. Fri entré men anmäl dig via länk. 

In English

Collaborative foresight with Media Evolution
To navigate, innovate and thrive in today’s economic and cultural landscape we need the front runners as well as we need the slower moving giants. We need both thoughtful analysts and fearless creators. Across circus and the arts we need to work together, to use each other’s knowledge, collaborate and break out of our convenient but isolated silos. Join us to hear Media Evolution share their methods of planning for the future.

Presented in English by Cirkus Syd as part of New Horizons Leadership Programme & Southern Sweden Circus Festival launch celebration and co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union are these 3 public seminars.

Southern Sweden Circus Festival presenteras av Cirkus Syd i nära samarbete med Riksteatern Skåne och Brazil Jack och är din chans att utforska allt som klassisk och samtida cirkus har att erbjuda. Festivalen i sin helhet kommer att ta plats i september 2024 men vi smyglanserar festivalen redan i år. Bevittna modiga och vackra verk av de bästa cirkusartisterna och kompanierna runt om i världen utspritt över många platser och scener i Lund och Malmö. Vi vill välkomna så många människor som bara möjligt så flertalet av programpunkterna på förfestivalen är gratis att delta i och uppleva.

Festivalen produceras av Cirkus Syd med stöd av Malmö Stad, Lunds kommun, Region Skåne, Kulturrådet

Datum, Tider, Plats

Visa fler tider...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyheter och information för dig som driver verksamhet i stadskärnan eller på annat sätt är engagerad i utvecklingen av Lund City.
© 2024
Lund City. Alla rättigheter förbehållna.