Lund City

Rosarvet i Nationella genbanken

Välkommen på föredrag med Lars-Åke Gustavsson – i samarbete med Lunds trädgårdssällskap.

I många äldre svenska trädgårdar kan man fortfarande återfinna en del av de tusentals rossorter som introducerats i Sverige under framför allt 1800- och 1900-talen, i några fall långt tidigare. Det är rosor som odlats, älskats och gått i arv i generationer. I dag är de här långlivade, väldoftande och tåliga rosorna en del av vårt lands gröna kulturarv.

Under 2004–2010 genomförde Programmet för odlad mångfald, Pom, en landsomfattande inventering under namnet Rosuppropet. Drygt 100 rosinventerare sökte upp och dokumenterade rosor och roshistorier över hela landet. Särskilt intressanta rosor samlades in och efter mångårig provodling och utvärdering valdes 331 ut för att bevaras i Nationella genbanken vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. Rosorna är en växtgenetisk och kulturhistorisk resurs för trädgårdar i vår tid och i framtiden.

I boken Rosarvet i Nationella genbanken presenteras 274 av genbankens rossorter ingående med sort- och gruppbeskrivningar, ett omfattande bildmaterial och med fascinerande historier om människorna som odlade dem. 169 av rosorna beskrivs här för allra första gången. Boken är unik med sitt breda tvärvetenskapliga innehåll. Den kombinerar, som ingen annan rosbok tidigare gjort, ny kunskap från ämnena botanik, hortikultur, genetik och svensk kulturhistoria.

Under föredraget i Lund presenteras några av rosorna som påträffades i skånska trädgårdar.

LARS-ÅKE GUSTAVSSON, Loftahammar är en välkänd rosexpert och rosboksförfattare till bland annat standardverket Rosor för nordiska trädgårdar. Han var med att grunda Svenska Rosensällskapet och var dess första ordförande och har under två perioder varit vice president i World Federation of Rose Societies.

Lars-Åke var verksam inom Pom som projektledare för Rosuppropet. I projektet ansvarade han för projektets vetenskapliga delar med frågor kring rosornas klassificering, släktskap och namnsättning.

Boken Rosarvet i Nationella genbanken kommer kunna inköpas i samband med föredraget.

Biljettpriser: Vuxen 150 kr, pensionär 100 kr och student 100 kr. 75 kr för medlemmar i Lunds trädgårdssällskap och Kulturen. Fri entré för besökare 0–18 år. Entré till hela museet ingår i biljettpriset.

Förköp biljett

Begränsat antal biljetter, max 120 platser. Entré till museet ingår i biljettpriset!

Datum, Tider, Plats

Visa fler tider...
  • Kulturen i Lund
  • Kulturen i Lund

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyheter och information för dig som driver verksamhet i stadskärnan eller på annat sätt är engagerad i utvecklingen av Lund City.
© 2024
Lund City. Alla rättigheter förbehållna.