Lund City

Ordning och ögonfröjd – tecknerskornas värld

Välkommen på föredrag med fri entré från kl 17.45!

Från 1893 och en bit in på 1930-talet avbildades tusentals föremål i Kulturens samlingar i noggrant utförda teckningar och akvarellmålningar på så kallade katalogkort. Konstnärerna var framför allt kvinnor. Verken var en del av den museala ordning som krävdes för att få överblick över den ständigt växande föremålssamlingen. Idag utgör de en konstnärlig skatt, men de ger också en förnimmelse av hur människor för mer än hundra år sedan ordnade sin omvärld.

Om föreläsaren:
Nina Davis är intendent på Kulturen och ansvarar för arkivet, biblioteket och fotosamlingen.

I Auditoriet. Ingen förbokning. Fri entré till föredraget från kl 17.45. Begränsat antal platser, kom därför gärna i god tid!

Om Nordenstedtska seminariet:
Nordenstedtska seminariet arrangeras av Kulturen i Lund och är en serie fristående och vetenskapligt förankrade föreläsningar med koppling till Kulturens verksamhet och motto: den mänskliga kulturens former i forntid och framtid. Föreläsarna utgörs av disputerad personal/doktorander på Kulturen samt av inbjudna forskare och experter. Varje föreläsning är 60 minuter lång, inklusive cirka 10–15 minuters frågestund. Föreläsningarna är öppna för allmänheten, kostnadsfria och kräver ingen anmälan. Vi håller till i Auditoriet, Kulturens stora föreläsningssal.

Läs mer om Nordenstedtska seminariet!

Datum, Tider, Plats

Visa fler tider...
  • Kulturen i Lund
  • Kulturen i Lund

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyheter och information för dig som driver verksamhet i stadskärnan eller på annat sätt är engagerad i utvecklingen av Lund City.
© 2024
Lund City. Alla rättigheter förbehållna.