Lund City

Om våld i nära relationer

Hur ska vi få slut på våldet i nära relationer? FN:s16 dagar mot våld i nära relationer inleds 25 november och uppmärksammas på olika sätt över hela världen. Dagarna avslutas 10 december med dagen för mänskliga rättigheter.

Välkommen till en lunchföreläsning på detta tema. Arrangeras i samarbete med Zonta Club of Lund.

Datum, Tider, Plats

Visa fler tider...
  • Lunds stadsbibliotek
  • Lunds stadsbibliotek

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyheter och information för dig som driver verksamhet i stadskärnan eller på annat sätt är engagerad i utvecklingen av Lund City.
© 2024
Lund City. Alla rättigheter förbehållna.