Lund City

Marknadens tid

Erik Bengtsson och Charlotte Nilsson föreläser om hur det gick till när samhället kom att ses som en marknad.

Det sena 1900-talet kan kallas för marknadens tid, men hur gick det till och vad fick det för konsekvenser att marknaden fick så central roll i svenskt samhällsliv? Den nya marknadslogiken gjorde djupa avtryck i politiken, men den förändrade också människors vardagsliv, språkbruk och referensramar och ibland var skillnaderna stora mellan aktörernas avsikter och hur det sedan blev.

Erik Bengtsson och Charlotte Nilsson är verksamma vid Lunds universitet, vid Ekonomisk-historiska institutionen respektive Institutionen för kulturvetenskaper. De är två av författarna i boken Marknadens tid. Mellan folkhemskapitalism och nyliberalism (2023) av Jenny Andersson, Nikolas Glover, Orsi Husz & David Larsson Heidenblad (red.).

Arrangeras i samarbeta med Nordic academic press

Fri entré, ingen föranmälan.

Datum, Tider, Plats

Visa fler tider...
  • Lunds stadsbibliotek

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyheter och information för dig som driver verksamhet i stadskärnan eller på annat sätt är engagerad i utvecklingen av Lund City.
© 2024
Lund City. Alla rättigheter förbehållna.