Lund City

Lund Choral Festival: Svanholm Singers

Svanholm Singers från Lund har etablerat sig som en av Sveriges mest framstående manskörer. Kören består av 20 sångare och leds sedan 2001 av Sofia Söderberg. Lätta röster i kombination med skarp intonation skapar den unika klang som blivit kännetecknande för Svanholm Singers.

Kören har turnerat i såväl Europa som Asien, vunnit flera prestigefyllda tävlingar och spelat in åtta cd-skivor. Kärnan i verksamheten är konserterna och den direkta kontakten med publiken. Körens framträdanden karakteriseras av unika musikaliska tolkningar och stark scenisk närvaro som sällan lämnar någon oberörd. Utöver en stark förankring i den skandinaviska och baltiska a cappella-traditionen strävar Svanholm Singers ständigt efter att förnya och utveckla manskörsrepertoaren. Detta har lett till samarbeten med ett stort antal tonsättare. Sofia Söderberg och flera av sångarna skapar även arrangemang och kompositioner för kören. Bland körens favoritkompositörer finns den Estniska tonsättaren Veljo Tormis, som kören hade ett unikt samarbete med. Detta resulterade i flera gemensamma turnéer och en skiva som Tormis själv medverkar på – Tormis: Works for Men’s Voices.

Datum, Tider, Plats

Måndag 14 oktober 2024, kl 12:00

Om 90 dagar
Visa fler tider...
  • Lunds domkyrka

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyheter och information för dig som driver verksamhet i stadskärnan eller på annat sätt är engagerad i utvecklingen av Lund City.
© 2024
Lund City. Alla rättigheter förbehållna.