Lund City

Lund Choral Festival: Spetskören från Lars-Erik Larsson-gymnasiet

Spetskören på Lars-Erik Larsson-gymnasiet består av Larssons Frisersalong, Lars-Eriks Manskör och LEL Vocals. Under sina tre år på LEL sjunger eleverna mycket i kör, och framträder i många olika sammanhang under åren. Under tredje året får de som önskar möjlighet att fördjupa sig ännu mer inom körsången i de tre spetskörerna. Repertoaren är blandad, med allt ifrån rytmiska pop-arrangemang i Larssons Frisersalong till traditionell och nykomponerad manskörsmusik i Lars-Eriks Manskör samt folkliga och klassiska verk i LEL Vocals.

Datum, Tider, Plats

Onsdag 16 oktober 2024, kl 12:15

Om 94 dagar
Visa fler tider...
  • Lunds Allhelgonakyrka

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyheter och information för dig som driver verksamhet i stadskärnan eller på annat sätt är engagerad i utvecklingen av Lund City.
© 2024
Lund City. Alla rättigheter förbehållna.