Lund City

Lund Choral Festival: Musikhögmässa

En stämningsfull musikhögmässa där Göteborgs Domkyrkas Flickkör samt flickkörer från regionen medverkar. De framför musik som de har övat på tillsammans under lördagens workshop.

Datum, Tider, Plats

Söndag 20 oktober 2024, kl 11:00

Om 98 dagar
Visa fler tider...
  • Lunds domkyrka

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyheter och information för dig som driver verksamhet i stadskärnan eller på annat sätt är engagerad i utvecklingen av Lund City.
© 2024
Lund City. Alla rättigheter förbehållna.