Lund City

Läkemedelsrester i vattnet

Via avloppen kommer stora mängder läkemedel ut i åar, sjöar och hav. Läkemedel är ju bra för våra kroppar vid en sjukdom, men kan också påverka andra organismer. Fiskar kan förlora aptiten, grodor kan tappa förmågan att fortplanta sig, och könstillhörigheten kan påverkas hos flera djurarter.

Elin Engdahl, sakkunnig inom miljögifter på Naturskyddsföreningen, diskuterar problemet och vad som kan göras för att minska dess omfattning.

Arrangeras i samarbete med Lunds Naturskyddsförening och Lunds universitets Hållbarhetsforum. En del av Miljöprogram-serien.
Fri entré, ingen föranmälan.

Datum, Tider, Plats

Visa fler tider...
  • Lunds stadsbibliotek
  • Lunds stadsbibliotek

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyheter och information för dig som driver verksamhet i stadskärnan eller på annat sätt är engagerad i utvecklingen av Lund City.
© 2024
Lund City. Alla rättigheter förbehållna.